Avda. Francesc Macià, 88 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Quan és necessària l’ortodòncia?

Ortodoncia

És important deixar clar que l’ortodòncia pot tenir dos tipus de funcions: la funció estètica que busca embellir el somriure o la funció reparadora, que busca esmenar defectes que poden causar danys físics i funcionals.

En un primer moment, tota persona que presenta una oclusió defectuosa (que no encaixa bé) és candidat perfecte per a portar ortodòncia. Això és pel fet que una mala oclusió pot ocasionar que la persona afectada no mastegui els aliments de manera adequada, amb totes les conseqüències que això comporta. I no sols això, una mala oclusió pot causar càries, problemes de genives o desgast inadequat de les dents. Un còmput de factors que poden fer mossa a la psicologia i estat anímic de l’afectat.

Aquest tipus d’anomenades “maloclusions” poden tenir un origen genètic o ser conseqüència de factors ambientals com una malaltia dental o un accident.

Dsc 8775

Tipus de maloclusió

Maloclusió tipus 1: En aquesta mena de desalineació els maxil·lars estan correctament alineats. Les estructures dentals es troben avançades si ho comparem amb l’os des del qual neixen. En aquesta mena de maloclusió, l’aparició de l’apinyament de dents és possible, però no 100% necessari.

Maloclusió tipus 2: Aquest tipus de maloclusió és la que desplaça el maxil·lar superior cap a la part davantera. D’aquesta manera es poden observar dents excessivament avançades.

Maloclusió tipus 3: El maxil•lar inferior sobrepassat del tot al maxil·lar superior. Aquest tipus de maloclusió provoca l’anomenada: mossegada creuada.

Aquest tipus de problemes no sols origina defectes físics a simple vista. Poden provocar dificultats a l’hora de mossegar, problemes a l’hora de parlar o fins i tot dificultats per a respirar.

Per a determinar el tipus d’ortodòncia que ha de portar el pacient, és necessari que el professional faci un diagnòstic complet del patró morfo-genètic del pacient. És a dir, el que es busca és trobar l’origen d’aquesta mal oclusió.

En condicions es duen a terme una sèrie de proves per a delimitar aquest problema:

  • Una radiografia panoràmica.
  • Una lateral del crani.
  • Fotografies extraorals i intraorals.
  • Un model que serà el que dictamini el tipus de mossegada del pacient.

Afectacions per a les quals es necessita ortodòncia

Alguns dels problemes més freqüents que poden solucionar-se amb l’ús de l’ortodòncia són:

Sobremossegada

En la sobremossegada les dents anteriors sobrepassen a l’hora de mossegar a les dents inferiors. Es tracta d’un problema de maloclusió de segon nivell. Normalment, es corregeix en la infància i en l’adolescència. En cas d’adults no s’aconseguirà una posició maxil·lar perfecta al 100%.

Ressalt

En aquest cas les dents inferiors sobresurten excessivament. Una altra opció és que els superiors se situïn massa cap a la part posterior. En aquest cas s’usa una ortodòncia amb expansors.

La seva manera d’actuar és que va eixamplant els maxil•lar a mesura que creixen.

Mossegada creuada

En la mossegada creuada una o més dents superiors queden per darrere dels inferiors en el moment de mossegar. En nens es corregeix mitjançant l’ús d’un expansor, que es va eixamplat amb una clau perquè l’os quedi fix. En adults sol ser precís una cirurgia per a la seva correcció.

Espai entre les dents

En aquest cas sol ser comú que es trobi un espai situat entre les dents superiors centrals. L’ortodòncia aconsegueix tancar l’espai amb bons resultats.

Apinyament dental 

Quan les dents no tenen espai per posar-se correctament es solapen. Això pot suposar un problema funcional, estètic i per la higiene. 

Problemes amb la parla

Tenir una dentadura amb algun problema d’oclusió pot ocasionar problemes per a pronunciar uns certs fonemes. Un problema que es resol anant a l’origen d’aquest. Un origen que pot ser una projecció mandibular, mossegada oberta, absència de molars superiors etc…

Apnea 

La interrupció de la respiració durant la nit (apnea) pot veure’s desencadenada o afectada per una maloclusió del màxil•lar inferior. Solucionar aquest problema, per tant, ajudarà també a solucionar el problema de l’apnea.

Problema articular

Les fèrules de descàrrega poden ajudar a solucionar problema de bruxisme nocturn. Un problema que pot causar afectacions en les articulacions temporomandibulars i els músculs encarregats d’exercir la masticació.

Aquest mal pot causar des de dolors d’oïdes fins a un bloqueig total de la mandíbula. Normalment aquest tipus d’afecció és causada per factors psicològics com l’estrès però una maloclusió també pot generar o empitjorar aquest problema.

Si vols assessorar-te pressencialment, trobaràs la Clínica dental Albiol a Vilanova i la Geltrú.

Yingpis Kalayom By1Szzovphg Unsplash

L’ortodòncia no sols es limita a fins estètics. És capaç de millorar la vida de la persona permetent-li poder mastegar, parlar o fins i tot respirar de manera correcta, augmentant la seguretat en un mateix i una millora psicològica dels pacients.

Factors que són totalment imprescindibles per a garantir una correcta qualitat de vida.

En qualsevol cas, serà l’odontòleg i l’ortodoncista els encarregats d’analitzar el teu cas en particular i definir quin és el teu tipus d’ortodòncia ideal. Dades com l’edat, o el grau d’afectació són elements principals a considerar.

Si has notat que les teves dents es troben desalineades, tens problemes a l’hora de mastegar o dolor en les teves articulacions temporomandibulars, consulta com més aviat millor amb un professional.

Hi ha solucions! Contacta’ns i t’assesorarem.

Volem ser la teva Clínica dental de confiança a Vilanova i la Geltrú!

Dsc 8451